Praktický seminář pro mámy a táty miminek a dětí ve věku do 8 let jehož cílem je:

  • odnést si nové poznatky
  • uvědomit si to, co už dávno víte, ale možná jste zapomněli
  • odnést si praktický návod na Váš problém

Každý účastník (bude-li chtít) vyplní krátký dotazník, kde může popsat své konkrétní téma, jeho účastníky a okolnosti. Během semináře pak probereme konkrétní náměty podle jejich příbuznosti, obvykle má více rodičů podobné téma.

Příklady obvykle probíraných témat:

  • Pláč, vztekání se a agrese obecně
  • Spánek a usínání
  • Běžné domácí práce
  • Vztahy mezi sourozenci a jejich kamarády
  • Školka a škola, domácí úkoly
  • Jídlo

Cena: 300 Kč / seminář
(druhý rodič 200 Kč / seminář)
Možnost poskytnutí slevy v případně finanční tísně.
Seminář je určen pro rodiče, pedagogy a všechny, kdo pracují s dětmi.
Seminář je bez účasti dětí, s výjimkou miminek v náruči rodičů.