• Porovnejte rozdílné přístupy k disciplíně.
  • Poznejte důvody, proč se děti chovají nepřijatelným způsobem a jaké jsou možnosti řešení.
  • Seznamte se s příklady negativních důsledků trestů a rizik chvály či odměn.
  • Osvojte si postup co dělat, když dojde ke konfliktu. Naplánujte,
    jak konfliktům předcházet.