1.Rodičovství s blízkým spojením

 • Přirozený porod a okamžité trávení času s dítětem
 • Spousta fyzického kontaktu
 • Kojení po delší dobu
 • Okamžitá reakce na pláč
 • Citlivé naladění

2. Disciplína bez trestů

 • Tresty žádného druhu
 • Žádné odměny či úplatky
 • Hledání pravých potřeb a pocitů
 • Ovládání vzteku rodičů
 • Mírové řešení konfliktů (rodinná setkání, zprostředkování)

3. Léčba ze stresu a traumat

 • Uznání stresu a traumat jako primárních příčin emočních problémů a problematického chování
 • Důraz na prevenci stresu a traumat
 • Uznávání léčebných účinků hry, smíchu a pláče v přítomnosti láskyplného vztahu rodičů a dítěte
 • Respektuplné, empatické naslouchání a příjímání dětských emocí