Principy vědomého rodičovství

  1. Vědomí rodiče naplňují dětské potřeby fyzického kontaktu (nošení, mazlení, apod.). Nemají obavy, že by tím rozmazlili své děti.
  2. Vědomí rodiče akceptují celou škálu emocí a naslouchají dětským projevům emocí, aniž by je posuzovali. Uvědomují si, že nemohou předejít veškerému smutku, zlobě a frustracím a nepokoušejí se zastavit děti před uvolňováním bolestivých pocitů pláčem nebo trucováním.
  3. Vědomí rodiče nabízejí stimulaci odpovídající věku dětí a věří, že se děti učí svým vlastním
  4. Vědomí rodiče podporují učení se novým dovednostem, ale nehodnotí výkon dětí kritikou
  5. Vědomí rodiče věnují každý den určitou dobu plnou pozornost každému dítěti. V této výjimečné době pozorují, naslouchají, odpovídají a přidávají se k dětské hře (pokud jsou k ní přizváni), ale neovlivňují aktivity dítěte.
  6. Vědomí rodiče chrání své děti před nebezpečím, ale nepokoušejí se předejít všem chybám, problémům a konfliktům jejich dětí.
  7. Vědomí rodiče podporují děti k samostatnému řešení problémů a pomáhají pouze když je potřeba. Nesnaží se řešit problémy dětí.
  8. Vědomí rodiče nastavují smysluplné hranice a omezení, jemně vedou děti k přijatelnému chování a uznávají potřeby všech, kteří se účastní konfliktu. Neovlivňují a neovládají děti úplatky, odměnami, vyhrůžkami a tresty.
  9. Vědomí rodiče pečují sami o sebe a jsou upřímní ohledně svých vlastních potřeb a pocitů. Neobětují se do míry, kdy toho litují.
  10. Vědomí rodiče usilují o uvědomění si, jak bolesti a rány jejich vlastního dětství ovlivňuje jejich schopnost být dobrými rodiči a činí vědomé kroky, aby se vyhnuli předávání vlastních bolestí.